Chính sách đổi trả

1. Quy định đổi hàng

Đổi hàng được chấp nhận trong 7 ngày, kể từ ngày quý khách hàng nhận hàng. Quá 7 ngày chúng tôi không chịu trách nhiệm giải quyết.

A. Đổi do lỗi kỹ thuật. Miễn phí giao hàng

– Hàng bị lỗi kỹ thuật.

– Hàng bị hư hỏng, rách,… trong quá trình vận chuyển, gửi hàng do lỗi của sinsu360.com.

– Hàng không đúng quy chuẩn, quy cách như cam kết của sinsu360.com.

– Sinsu360.com gửi không đúng loại hàng hóa khách hàng đặt mua.

– Các trường hợp khác lỗi phát sinh từ sinsu360.com.

– Sinsu360.com không áp dụng đổi hàng trong trường hợp các lỗi phát sinh không phải từ sinsu360.com.

B. Quý khách đỗi cùng sản phẩm qua size khác. Phí đổi 35.000đ

C. Quý khách đổi qua sản phẩm khác. Phí đổi 30.000đ.

– Quy định đổi qua sản phẩm khác: Giá trị sản phẩm đổi phải lớn hơn hoặc bằng tiền sản phẩm cần đổi.

– Nếu sản phẩm đổi lớn tiền hơn quý khách bù thêm phần tiền lớn hơn đó.

– Trường hợp quý khách muốn đổi sản phẩm có giá trị nhỏ tiền hơn so với sản phẩm cần đổi, thì quý khách không được nhận lại phần tiền thừa đó.

2. Quy định trả hàng

– Hướng tới mục tiêu tạo sự uy tín, tin tưởng tuyệt đối, giúp khách hàng yên tâm cũng như bảo vệ quyền lợi của khách hàng, sinsu360.com sẽ nhận lại hàng trả của khách hàng khi hàng hóa sai với quy chuẩn, quy cách như cam kết và không thể khắc phục, giải quyết được.